Privacy


Privacy Policy

Victor Giglio Valkenburg, gevestigd aan de Lindenlaan 22, 6301 HB te Valkenburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

valkenburg@victorgiglio.com

043-3030179

Millanie Crutzen is de Functionaris Gegevensbescherming van Victor Giglio Valkenburg. Zij is te bereiken via valkenburg@victorgiglio.com

Persoonsgegevens die wij bij Victor Giglio Valkenburg van jou verwerken

Victor Giglio Valkenburg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij aankoop van 1 of meerdere van onze producten. Of het online inplannen van een afspraak.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Victor Giglio Valkenburg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief, hier zal altijd een uitschrijflink ter beschikking staan

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Om producten (bijv stoffen / maatkleding etc) te kunnen bestellen en hier je naam als referentie aan te kunnen geven

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hier is geen termijn aan verbonden. Echter, deze gegevens kunnen door jou als klant op ieder moment aangepast en/of worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Victor Giglio Valkenburg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting..

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Victor Giglio Valkenburg gebruikt geen functionele cookies. Wel gebruiken we 1 specifieke technische cookie om te controleren of de website functioneert in alle browsers. Deze stuurt alleen de foutmelding door met de browserversie. De cookie verstuurt geen persoonlijke informatie. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. We gebruiken de cookie dus uitsluitend omdat we hiermee onze website optimaal laten functioneren.

We hebben een contactformulier op onze website waarmee je ons kunt bereiken. De informatie die je verstuurd wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving van Strato. De gegevens worden altijd met SSL encryptie verzonden en opgeslagen.

Social Media

Foto’s die van je gemaakt worden kunnen voor social media/website doeleinden worden gebruikt, dit zal vooraf aan je gevraagd worden. Daarnaast gebruiken wij ook foto’s die we online tegenkomen van onze maatkleding voor social media/website doeleinden wil je dit niet dan kun je je melden via valkenburg@victorgiglio.com. Ook hier zal in de winkel vooraf toestemming voor gevraagd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Dit kan via valkenburg@victorgiglio.com

Victor Giglio Valkenburg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Victor Giglio Valkenburg neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze administratie wordt door onze accountant verzorgd. Jouw gegevens zijn bekend op het kantoor van onze accountant. Onze website is beveiligd met een SSL certificaat. Gegevens die je (vrijwillig) aan ons verzendt is hiermee versleuteld.